בדיקות לסביבה נפיצה

ITL - Israel Testing Laboratories

איי. טי. אל הינה מעבדה וגוף התעדה מוסמך לבדיקת מוצרים לסביבה נפיצה.                  

איי.טי.אל מוסמכת לבדיקת מוצרים לפי תקינה בין לאומית (IECEx), וכמו כן לפי תקינה צפון אמריקאית ואירופית, המעבדה מאושרת ומוכרת לבדיקת מוצרים בייבוא על ידי משרד הכלכלה.

סביבה נפיצה ומיקום מסוכן

ציוד לטיפול בחומרים דליקים ו/או מתנפצים (למשל נוזלים, גזים/אדים, אבק וכו) או מתקנים בסביבה כזו המכילה חומרים מסוג, חייבים להיבדק לתאימות עם Global (IECEx), צפון אמריקה (NRTL-OSHA) ואזורי מיקום מסוכנים (ATEX) כגון: בקרת משאבת תחנת דלק – זיהוי – עיבוד נתונים – ציוד והתקני תקשורת, מדי סביבה מסוכנים ומכשירי מדידה, התקנות ציוד משלים לעיבוד נתונים ותקשורת בניין למגורים עם מכשירי רדיו ותקשורת לתעשיות שונות.

מוצרי תאורה

מוצרי תאורה המיוצאים לשווקים גלובליים דורשים אישורי תאורה ספציפיים ובדיקות יעילות אנרגטית על מנת להבטיח בטיחות ועמידה בתקנים בינלאומיים

 ITLמציעה שירותי בדיקה והסמכה למגוון תקנים בינלאומיים, תקני EMC ו  FCC

על מנת להבטיח הכנסת תאורה בטוחה ומוצרים וציוד.

LED (Light Emitting Diode)

המוצרים כוללים:

תאורה ככלית

אורות מבול

שרשראות תאורה

שנאים

תאורת LED

גופי תאורה

גופי תאורה בישראל אמורים לעמוד בתקן הישראלי לסביבה נפיצה.

תקן הישראלי מבוסס על סדרת התקנים ת"י 60079 על פי חלקיו השונים.

בעבר נהגו לאשר כניסה לישראל לגופי תאורה מאושרי ATEX

אישור ATEX הינו אישור על פי דירקטיבה אירופית וישנם מספר הבדלים בין התקן הישראלי לתקן ה ATEX האירופי.

כיום, על פי החוק והתקנות בישראל, נדרשים גופי תאורה בישראל להיבדק לפי ת”י 20, כאשר בחלק 1 של התקן נדרשים הדברים הבאים:

  • עבור מנורות מוגנות התפוצצות, שעליהן חל התקן הישראלי ת"י 60079, דרישות סדרת התקנים הישראלים ת"י 20 (חלקי 2 המתאימים) חלות, נוסף על דרישות התקן הישראלי ת"י 60079
  • במקרה של סתירה בין הדרישות סדרת התקנים הישראליים ת"י 20 לדרישות התקן הישראלי 60079, יש עדיפות לדרישות התקן הישראלי ת"י 60079

עיקר הייבוא של גופי תאורה המיובאים לישראל נדרש לעמוד ב Zone 2 ובתקן ת"י 60079 חלק 15.

איי. טי. אל  תוכל לבצע בדיקות מלאות או, במסגרת הסכמי ההכרה הבין לאומיים,       להכיר בדוחות שנעשו על ידי מעבדות מאושרות בחו"ל לעמידה בתקן הישראלי המחויבת על פי חוק.

כגוף הסמכה, ITL מספקת שרותי תקינה לבדיקות תקינה גישה גלובלית באמצעות אישורי הסמכה מקובלים בעולם.