בדיקות פונקציונליות

ITL - Israel Testing Laboratories

בדיקת הפונקציונליות של המוצרים

בדיקות הפונקציונליות בוחנות את יכולות המוצרים כפי שהוגדרו במפרטי התכנון שלהם, כגון ביצועי השמישות של המוצר, יכולתו לעמוד בדרישות סביבתיות ועוד. הדוגמאות כוללות את תקני התאימות הצבאיים אשר נותנים מענה לדרישות התפקוד והבטיחות המוכתבות עבור ציוד שבו נעשה שימוש בסביבות ביטחוניות, מערכות אזעקה, אשר מצריכות בדיקות פונקציונליות אינטנסיבית, אמינות ובדיקות סביבה בטרם ניתן יהיה להציגן בשוק.

ניסיון שמבטיח אמינות

ITL צברה ניסיון עשיר בבדיקות פונקציונליות במגוון ענפים, המאפשר לה לזהות שגיאות פונקציונליות ובעיות הקשורות ביכולת הציוד כבר בשלב התכנון של המוצר.