בדיקות תאלמ"ג

ITL - Israel Testing Laboratories

כל המערכות האלקטרוניות המוכרות לנו בהן מערכות תקשורת ומערכות פיקוח ובקרה המצאות בסביבה אלקטרומגנטית. על מנת שאותן מערכות יפעלו באופן תקין וללא תקלות, יש לוודא כי לא תהיינה הפרעות מצדן של מערכות אחרות ולשם כך התפתח תחום התאלמ"ג – תאימות אלקטרומגנטית. בדומה לסדר בטבע, כך גם ציוד אלקטרוני יכול להסתדר או שלו עם הסביבה ומערכות אחרות. ישנם מקרים בהם ציוד אלקטרוני ומכשירים פועלים באופן הרמוני וללא הפרעות וזהו מצב של תאימות אלקטרומגנטית. מדובר בתחום חשוב וחיוני להתפתחותם של תחומים רבים אחרים בהם תקשורת, מערכות מידע ואלקטרוניקה. בדיקות תאלמ"ג מתמקדות בתכנון לצורך עמידה בתנאים אלקטרומגנטיים, על מנת להבטיח כי ציוד אלקטרוני יופעל ללא הפרעות. לצורך הבטחת תקינות פעולת מערכות אלקטרוניות נקבעו תקנים בנוגע לציוד אזרחי וצבאי הכוללים פרמטרים שונים כגון אלקטרומגנטיות, רמת פליטת אנרגיה, חסינות מקרינה ועוד.
 
מוצרים אשר עמדו בתקנים של בדיקות תאלמ"ג ובהוראות הבטיחות הינם מוצרים הנחשבים לאמינים ובטוחים. בדיקות תאלמ"ג כוללות אבחון של בעיות בהן נוצרת הפרעה כלשהי המחייבת אבחון של מקורה. בנוסף עמידה בהוראות ובתקנים הנוגעים לתחום האלקטרומגנטיות מסייעים לתכנן בצורה טובה ונכונה מערכות כך שימנעו אותן הפרעות והתנגשויות בין מספר מכשירים או מערכות. הפרעה אלקטרומגנטית נוצרת בשל פליטת קרינה המפריעה לשידורים אחרים. 
בשנים האחרונות חלה עלייה במודעות לרגישותם של אנשים לקרינה אלקטרומגנטית וזאת בעקבות שימוש במכשירים פולטי קרינה. מי שרגיש לקרינה עלול להיפגע באופן חמור בתפקודו כתוצאה מחשיפה לקרינה שכזו ולכן בדיקות תאלמ"ג ועמידה בתקנים המחייבים הינן קריטיות לאיכות החיים של רובנו. קרינה אלקטרומגנטית איננה ניתנת להבחנה, היא אינה פולטת ריח או צבע ולכן לא ניתן להרגיש בקיומה. על מנת להשיג תאימות אלקטרומגנטית יש לבצע בדיקות תאלמ"ג הכוללות:
  • ביצוע בדיקות קרינה ללא עומס, כלומר כאשר המכשירים החשמליים אינם מופעלים.
  • ביצוע בדיקה בעומס רב כאשר כל המכשירים החשמליים מופעלים בעת ובעונה אחת במטרה ליצור עומס על המערכת.
  • מדידת רמת הקרינה הנפלטתת מלוחות חשמל.
  • בדיקה ומדידה של קווי מתח גבוה.
בעת ביצוע בדיקות תאלמ"ג קיימת חשיבות רבה לכך שהן יבוצעו בידי צוות מקצועי העוסק ומומחה בתחום וזאת לאחר שעבר הכשרה מתאימה. עם סיומן של הבדיקות, מועברים הממצאים לידי גורם מוסמך. דוחות באשר למצב הקרינה הינם דוחות ממוחשבים אשר כוללים את תוצאות הבדיקה וכן המלצות בנוגע לפעולות אשר יש לנקוט בהן בפועל. תוצאות בדיקות תאלמ"ג מאפשרות מעקב בנוגע למוקדי פליטת קרינה שונים.