הסמכה והכרה

ITL - Israel Testing Laboratories

1152.01: Electrical Field of Testing–ISO/IEC 17025

1152.02: Product Certification Bodies-ISO/IEC 17065

American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) – ITL מוסמכת מטעם הרשות האמריקנית להסמכת מעבדות (A2LA) כבעלת יכולת טכנית בתחום הבדיקות החשמליות. מספר האישור של ההסמכה הוא 1152.01, והיא מקיפה רשימה ארוכה של בדיקות ואישור לעמידה בתקן ISO/IEC 17025 (2005) "מעבדות בדיקה וכיול".
A2LA הוקמה ב-1978 כאגודה ללא מטרות רווח לשירות הציבור, במטרה לספק הכרה רשמית למעבדות כיול ובדיקת יכולת, גופי ביקורת, ספקי בדיקות מומחיות ומפיקים של חומרי ייחוס (reference material).

https://itlglobal.org/wp-content/uploads/2021/07/a2La-FDA-ASCA-Program-on-page-No-16-17.pdf

ה- FDA – מנהל המזון והתרופות האמריקאי

תוכנית ASCA  כוללת עמידה בהנחיות ובדרישות הרגולטוריות, במטרה לקבל היתר רישום מהיר יותר.

ITL היא הראשונה בישראל, שהפכה למעבדת בדיקות מוסמכת על ידי ה- FDA האמריקאי – TL 23

בדיקת מכשור רפואי ב ITL מעבדה מוסמכת FDA- ASCA עשוי להקטין את הסבירות לעיכובים, שימוש בדוחות שהופקו על ידי ITL כמעבדה מוסמכת מטעם ה-  FDA במסגרת תוכנית ASCA לבדיקת מכשירים רפואיים תסייע באופן משמעותי ליצרני המכשור רפואי להקדים את זמן השקת המוצר בשוק ותוריד סיכונים בהגשות ל FDA.

 

משמר החופים של ארצות הברית

משמר החופים של ארצות הברית הוא אחד מחמשת השירותים הצבאיים במדינה, והוא אחד הארגונים הוותיקים ביותר של הממשלה הפדרלית, פועל בקווי החזית הימיים של ארה"ב

ITL מוכרת כמעבדה עצמאית לציוד חשמלי למקומות מסוכנים על ידי המחלקה לביטחון פנים (DHS) משמר החופים האמריקאי, מעמד בינלאומי מרשים זה בו זכתה החברה כנציגה ישראלית בלעדית בתחום זה נותן מענה עולמי לאישור מוצרי מיקום מסוכנים, תוך הכרה הדדית של 40 מדינות.

 
 
ITL NCB CETFICIATE

IECEE

IECEE CB Scheme הוא גוף בינלאומי להכרה הדדית בדוחות בדיקה ואישורים לבטיחות של מוצרים, ציוד ורכיבים אלקטרוניים וחשמליים. זהו הסכם רב-צדדי בין המדינות המשתתפות והארגונים המסמיכים.

חברת  ITL המוסמכת ומוכרת IECEE מספקת בדיקות והסמכה לבטיחות ו- EMC לגישה גלובלית – למכשור רפואי, טכנולוגיית מידע, משק בית, בדיקה ומדידה, לייזר ו- EMC

 

https://www.iecex.com/information/excbs/httpwww-iecex-comdirectorybodiesbodies1-aspid5/

IECEx

 IECEx הוא גוף בינלאומי להכרה הדדית לדוחות בדיקה ולאישורים הנוגעים לציוד לשימוש בסביבה נפיצה.

המפרטים מבוססים על תקנים בינלאומיים שהוכנו על ידי הוועדה הבינלאומית אלקטרוטכנית (חברת החשמל).

חברת  ITL המוסמכת ומוכרת IECEx    מספקת בדיקות והסמכה לציוד לגישה גלובלית המיועדת לסביבה מסוכנת ונפיצה. הסמכת IECEx משמשת בסיס לאישורי ATEX של האיחוד האירופי, סימן ITL ואישורי צפון אמריקה.

 

ועדת התקשורת הפדרלית  – ארה"ב

מתקני ITL רשומים על ידי נציבות התקשורת הפדרלית האמריקאית (FCC) למדידות המשמשות את בקשות האישורים תחת מספר הרישום 90715.

FCC – דורש שכל המכשירים האלקטרוניים עם רדיאטורים בתדרי רדיו לא מכוונים הנכנסים לשוק המסחרי בארצות הברית, יהיו מוסדרים במידה ומשתמשים בשעונים או מתנדים הפועלים בתדירות של יותר מ -9 קילוהרץ ומשתמשים בטכניקות דיגיטליות הכוללות כמעט כל מוצר המכיל מעבד מיקרו.

 
Industry Canada – קנדה
הלשכה להנדסה והתעדה של הרשות הקנדית לקידום התעשייה (Industry Canada), מספקת שירותי התעדה לציוד קצה ורדיו בקנדה. הבדיקות לציוד קצה או רדיו שנועד לבסס תאימות לתקינה הקנדית מתבצעות במעבדות של המגזר הפרטי. במקרה של ציוד קצה, מעבדות אלה חייבות לקבל אישור בהתאם לתנאים של הליך משרדי רשמי. 
 
VCCI – יפן
ITL היא חברה רשמית (מס' 821) בתכנית VCCI. כמעבדה המוכרת מטעם VCCI, ITL תומכת ביצרנים הישראלים בהצגת דוחות VCCI ו/או בקבלת אישורי VCCI למוצריהם. הבדיקות מתבצעות במעבדות ITL. תקן VCCI הוא תקן יפני שפותח על ידי Voluntary Control Council for Interference. 
מוצר המסומן בתקן VCCI מציין כי הוא נבדק לתאימות על פי תקני VCCI. 
 
NATA – אוסטרליה
רשויות בדיקה מוכרות (טלקום). ציוד טלקומוניקציה המסווג כמחייב בדיקת תאימות לרמה 3 על פי הודעה 2001 לתיוג טלקומוניקציה (ציוד וכבלים של הלקוח) של הרשות האוסטרלית למדיה ותקשורת (ACMA), מחויב בבדיקה לתקינה הטכנית האוסטרלית שתתבצע על ידי רשות בדיקה מוכרת (Recognized Testing Authority – RTA).

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

חיבור מפעלים לגז טבעי
2017-2019 Gas Inspection ISO IEC 17020

הכרה כספק משהב"ט

מס' ספק 11018204

 
 
משרד הכלכלה והתעשייה – ישראל
חברת ITL (איי.טי. אל. בדיקת מוצרים בע"מ) אושרה בהתאם לחוק התקנים הישראלי לערוך בדיקות לרמת התאימות של מוצרים לתקינה הישראלית ולתקני חובה.
 
משרד הכלכלה והתעשייה – ישראל – הכרת מעבדה לייבוא 
חברת ITL (איי.טי. אל. בדיקת מוצרים בע"מ) אושרה בהתאם לחוק התקנים הישראלי לערוך בדיקות לרמת התאימות של מוצרים לתקינה הישראלית ולתקני חובה.
המכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בינלאומי – ישראל
 
משרד התקשורת – ישראל
 
המשרד להגנת הסביבה – ישראל