שירותים נוספים

ITL - Israel Testing Laboratories

ארגונומיות

עקרונות הארגונומיות משמשים לשיפור ה"התאמה" בין העובד לבין מקום העבודה, לרוב בהקשר עם ציוד ייצור של מוליכים למחצה ומכונות.

הגישה הפרקטית לארגונומיה בוחנת את ההתאמה בין האדם, הציוד שבו הוא משתמש, תהליכי העבודה וסביבת העבודה.

על מנת לשפר את הגורמים הארגונומיים במקום העבודה, יש להכיר ביכולותיו של האדם, מאפייניו הפיזיים והרגלי העבודה שלו.

לייזר


מוצרי לייזר נדרשים להיות תואמים למגוון דרישות משפטיות ותקנים. בארצות הברית יש לרשמם דרך חטיבת ה-FDA – המרכז למכשור רפואי ולבריאות בקרינה (CDRH) ואילו באירופה הם נדרשים לקבל את סימון ה-CE. כמה מן הבדיקות הנדרשות כוללות רוחב אלומה, זוויות התבדרות (divergence angles) וכן יחסי התפשטות של האלומה. ITL מספקת סיוע בהליכי הרישום של ה-FDA ובהשגת סימון ה-CE, כמו גם מגוון בדיקות של ציוד לייזר.

ITL מספקת סיוע בהליכי הרישום של ה-FDA ובהשגת סימון ה-CE.